Đây là gói bảo hiểm lí tưởng cho những người có dự định ở Nhật ngắn hạn vì mục đích du lịch, thăm quan hay học tập

VIVAMED EX-16

Bảo hiểm y tế và nhân thọ cùng gói kế hoạch khẩn cấp cho trường hợp lưu trú ngắn hạn tại Nhật

Đây là gói bảo hiểm lí tưởng cho những người có dự định ở Nhật ngắn hạn vì mục đích du lịch, thăm quan hay học tập (trong vòng 16 ngày kể từ ngày đến Nhật)

VIVAMED EX-16 là một dịch vụ bảo hiểm y tế và nhân thọ tiện lợi cho người nước ngoài đến Nhật trong trong khoảng thời gian dưới 16 ngày. Dịch vụ này chi trả cho 100% các chi phí y tế trong trường hợp bị bệnh hay bị thương, kể cả nhập viện với một mức phí phải chăng. Ngoài ra dịch vụ còn cung cấp gói bảo hiểm khẩn cấp để thanh toán cước phí điện thoại khi liên lạc với người thân ở nhà trong các trường hợp bất trắc.

  • Bảo hiểm y tế trợ cấp đến 800.000 yên cho các chi phí y tế phát sinh do bệnh tật hoặc bị thương, bao gồm cả phí nhập viện
  • Bảo hiểm khẩn cấp trợ cấp đến 1.000.000 yên để gọi điện liên lạc với người thân ở nhà.
  • Bảo hiểm khẩn cấp chi trả trước 200.000 yên cho các phí tổn khẩn cấp.
  • Gói bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ đến 2.000.000 yên trong trường hợp tử vong.
  • Các cá nhân từ 1 đến 65 tuổi có thể đăng kí sử dụng dịch vụ.
  • Thời hạn hợp đồng: trong vòng 16 ngày kể từ khi đến Nhật.

* Gói bảo hiểm trên không áp dụng cho người nước ngoài đang lưu trú tại Nhật.
Bạn phải nộp đơn và đóng phí bảo hiểm trước ngày đến Nhật Bản (giờ Nhật Bản)

* Dịch vụ bảo hiểm khẩn cấp không áp dụng cho người dưới 18 tuổi.

* Mức hỗ trợ và giá dịch vụ có thay đổi tùy theo thời hạn hợp đồng và tuổi người đăng kí sử dụng dịch vụ. Xin vui lòng kiểm tra và xác nhận trước khi đăng kí.

* Đối với người đăng ký dưới 15 tuổi, cha mẹ hoặc người lớn đi cùng trên 18 tuổi cũng phải đăng ký bảo hiểm.

VIVA VIDA! VIVAMED EX-16 PLAN
(Dành cho người lớn từ 18 đến 34 tuổi)

MED EX-16
ADULT
18 ~ 34
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG DO THƯƠNG TÍCH) ¥ 2,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG THÔNG THƯƠNG) ¥ 1,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 1,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 1,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 Day ~ 16 Days
Trả 1 lần
¥ 2,500

VIVA VIDA! VIVAMED EX-16 PLAN
(Dành cho người lớn từ 35 đến 55 tuổi)

MED EX-16
Adult
35 ~ 55
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG DO THƯƠNG TÍCH) ¥ 2,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG THÔNG THƯƠNG) ¥ 1,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 1,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 1,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 Day ~ 16 Days
Trả 1 lần
¥ 2,800

VIVA VIDA! VIVAMED EX-16 PLAN
(Dành cho người lớn từ 56 đến 60 tuổi)

MED EX-16
Adult
56 ~ 60
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG DO THƯƠNG TÍCH) ¥ 2,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG THÔNG THƯƠNG) ¥ 1,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 1,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 1,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 Day ~ 16 Days
Trả 1 lần
¥ 3,300

VIVA VIDA! VIVAMED EX-16 PLAN
(Dành cho người lớn từ 61 đến 65 tuổi)

MED EX-16
Adult
61 ~ 65
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG DO THƯƠNG TÍCH) ¥ 2,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG THÔNG THƯƠNG) ¥ 1,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 1,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 1,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 Day ~ 16 Days
Trả 1 lần
¥ 4,400

VIVA VIDA! VIVAMED EX-16 PLAN
(Danh cho trẻ em từ 1 đến 17 tuổi)

MED EX-16
Minor
1 ~ 17
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG DO THƯƠNG TÍCH) ¥ 2,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG THÔNG THƯƠNG) ¥ 1,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 1,000,000
SỨC KHỎE ¥ 8,000,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 0
Giá dịch vụ(¥) 1 Day ~ 16 Days
Trả 1 lần
¥ 5,600

MED-S(SHORT TERM)

Gói dịch vụ bảo hiểm y tế và nhân thọ cho người lưu trú ngắn hạn tại Nhật

Gói dịch vụ này rất phù hợp với các đối tượng dự tính lưu trú ngắn hạn tại Nhật vì mục đích du lịch, thăm quan hay học tập (trong vòng 1 đến 6 tháng)

GÓI DỊCH VỤ NGẮN HẠN là một gói bảo hiểm y tế và nhân thọ tiện dụng cho người nước ngoài ở Nhật dưới 6 tháng. Dịch vụ chi trả 100% các chi phí y tế phát sinh do bệnh tật hoặc thương tích, bao gồm cả trường hợp nhập viện với mức phí phải chăng.

  • Bảo hiểm y tế hỗ trợ đến 800,000 yên cho các phí tổn y tế phát sinh do bệnh tật hay thương tích, bao gồm cả phí nhập viện.
  • Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ đến 5.000.000 yên cho trường hợp tử vong do tai nạn và đến 3.000.000 yên cho trường hợp tử vong do bệnh tật.
  • Các cá nhân từ 1 đến 60 tuổi có thể đăng kí sử dụng dịch vụ.
  • Thời hạn hợp đồng: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hay 6 tháng.

* Mức hỗ trợ và giá dịch vụ có thay đổi tùy theo thời hạn hợp đồng và tuổi người đăng kí sử dụng dịch vụ. Xin vui lòng kiểm tra và xác nhận trước khi đăng kí.

* Thời hạn hợp đồng: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng

* Thanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ có thể được dùng trong trường hợp thanh toán 1 lần.

* Đối với người đăng ký dưới 15 tuổi, cha mẹ hoặc người lớn đi cùng trên 18 tuổi cũng phải đăng ký bảo hiểm.

MED-S(SHORT TERM)
(Dành cho người lớn từ 1 đến 14 tuổi)

MED-S(SHORT TERM)
Minor
1 ~ 14
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG
DO THƯƠNG TÍCH)
¥ 5,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG
THÔNG THƯƠNG)
¥ 3,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 5,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
Giá dịch vụ(¥) 1 tháng ¥ 7,100
Trả 1 lần
¥ 7,100
2 tháng ¥ 16,000
Trả 1 lần
¥ 16,000
3 tháng ¥ 25,000
Trả 1 lần
¥ 25,000
6 tháng ¥ 51,700
Trả 1 lần
¥ 51,700
2x installments
¥ 26,200

MED-S(SHORT TERM)
(Dành cho người lớn từ 15 đến 17 tuổi)

MED-S(SHORT TERM)
Minor
15 ~ 17
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG
DO THƯƠNG TÍCH)
¥ 5,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG
THÔNG THƯƠNG)
¥ 3,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 5,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 2,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 tháng ¥ 7,400
Trả 1 lần
¥ 7,400
2 tháng ¥ 16,500
Trả 1 lần
¥ 16,500
3 tháng ¥ 25,700
Trả 1 lần
¥ 25,700
6 tháng ¥ 53,100
Trả 1 lần
¥ 53,100
2x installments
¥ 27,000

MED-S(SHORT TERM)
(Dành cho người lớn từ 18 đến 34 tuổi)

MED-S(SHORT TERM)
Adult
18 ~ 34
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG
DO THƯƠNG TÍCH)
¥ 5,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG
THÔNG THƯƠNG)
¥ 3,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 5,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 2,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 tháng ¥ 4,000
Trả 1 lần
¥ 4,000
2 tháng ¥ 8,400
Trả 1 lần
¥ 8,400
3 tháng ¥ 12,800
Trả 1 lần
¥ 12,800
6 tháng ¥ 26,000
Trả 1 lần
¥ 26,000
2x installments
¥ 13,400

MED-S(SHORT TERM)
(Dành cho người lớn từ 35 đến 55 tuổi)

MED-S(SHORT TERM)
Adult
35 ~ 55
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG
DO THƯƠNG TÍCH)
¥ 5,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG
THÔNG THƯƠNG)
¥ 3,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 5,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 2,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 tháng ¥ 4,500
Trả 1 lần
¥ 4,500
2 tháng ¥ 9,400
Trả 1 lần
¥ 9,400
3 tháng ¥ 14,300
Trả 1 lần
¥ 14,300
6 tháng ¥ 29,000
Trả 1 lần
¥ 29,000
2x installments
¥ 14,900

MED-S(SHORT TERM)
(Dành cho người lớn từ 56 đến 60 tuổi)

MED-S(SHORT TERM)
Adult
56 ~ 60
Quyền lợi NHÂN THỌ (TỬ VONG
DO THƯƠNG TÍCH)
¥ 5,000,000
NHÂN THỌ(TỬ VONG
THÔNG THƯƠNG)
¥ 3,000,000
KHUYẾT TẬT ĐẶC BIỆT ¥ 5,000,000
SỨC KHỎE ¥ 800,000
BẢO HIỂM KHẨN CẤP ¥ 2,000,000
Giá dịch vụ(¥) 1 tháng ¥ 6,100
Trả 1 lần
¥ 6,100
2 tháng ¥ 12,800
Trả 1 lần
¥ 12,800
3 tháng ¥ 19,500
Trả 1 lần
¥ 19,500
6 tháng ¥ 39,600
Trả 1 lần
¥ 39,600